NASZ PROJEKT

Nasz projekt odpowiada na potrzeby studentów, młodych przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy rozumieją potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, lecz nie są pewni jak tego dokonać.

Frugal Innovation skupia się na nie-technologicznych innowacjach, które są zarówno regionalne, jak i praktyczne, mające na celu doprowadzenie do rzeczywistej poprawy edukacji w zakresie innowacji w perspektywie krótkoterminowej.

Głównym celem Frugal Innovation jest rozwój i poprawa przedsiębiorczości i edukacji innowacyjnej dla obywateli w każdym wieku i środowisku, zgodnie z planem działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku. Frugal Innovation skupia się na zapewnieniu konkretnych umiejętności na rynku pracy, a w szczególności na możliwości zastosowania wyników innowacji do lokalnego, regionalnego i krajowego rozwoju gospodarczego.

O NAS

ZESPÓŁ

NEWS