PROJEKT

Frugal Innovation – określamy jako oszczędne technologie i zrównoważone innowacje. W dzisiejszych czasach jest to bardzo istotna umiejętność w tym sensie, że jest ona dobrze dostosowana zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i do oszczędności finansowych. Dzięki innowacjom zapewniającym oszczędność produkty i usługi są zaprojektowane tak, aby zapewnić konsumentom wrażliwym na cenę lepszą jakość w stosunku do ceny. Projektowane i prototypowane są odpowiednio szybko do rozwijających się rynków eksportowych oraz dla dodatkowych korzyści społecznych i środowiskowych, wynikających ze skutecznego wykorzystania zasobów i obejmujących praktyki społeczne

WPROWADZENIE CAŁKOWICIE NOWEJ KONCEPCJI DLA EUROPY.

Jest to pierwszy projekt poświęcony wprowadzeniu oszczędnej innowacji do europejskiego systemu edukacji. Jednakże sumienni studenci mogą przeczytać obszernie o oszczędnej innowacyjności, jaka pojawiła się w Indiach i całym rozwijającym się świecie, a zainteresowanie naukowe wzrasta, tylko NESTA (Wielka Brytania) i Fraunhofer (Niemcy) tak naprawdę sformułowały tę kwestię jako istotną dla Europy i ich praca jest wciąż na etapie badań naukowych. Ten projekt jest pierwszym projektem, który zostanie wprowadzony, dostosowany i włączony do naszych procesów edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

SPOJRZENIE NA EDUKACJĘ INNOWACYJNĄ, KTÓRA JEST LEPSZA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Biorąc pod uwagę, że MŚP stanowią 99% firm, europejska siła napędowa innowacyjności w nieproporcjonalny sposób koncentruje się na badaniach, rozwoju oraz technologii, podczas gdy duże firmy wydają ogromne zasoby na rozwój towarów na coraz bardziej nasyconych rynkach premium. Z drugiej strony MŚP, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, często nie mają ani zasobów, ani zdolności do angażowania się w kosztowne prace badawczo-rozwojowe. Są jednak bliżej rynku i są lepiej przygotowane do zrozumienia wymagań konsumentów. Nasz projekt Frugal Innovation wykorzysta tę wiedzę rynkową, wprowadzając MŚP w koncepcje i techniki oszczędnych innowacji, pomagając tym samym w opracowaniu tanich i nisko technologicznych zrównoważonych produktów i usług. Te nowe produkty i usługi będą lepiej odpowiadać potrzebom dzisiejszych konsumentów, którzy są świadomi oszczędności – tak często ignorowane w pośpiechu do osiągnięcia poziomu premium.

WPŁYW

Wzmocnimy umiejętności związane z przedsiębiorczością poprzez zintegrowanie koncepcji oszczędnych innowacji z edukacją. Zaangażujemy i skupimy się na współpracy z instytucjami szkoleniowymi i instytucjami kształcenia zawodowego, stworzymy dwa oddzielne ale uzupełniające się platformy nauczania, które umożliwią łatwe wprowadzanie oszczędnych innowacji do programów nauczania.

POWSTANIE REGIONALNEGO PARTNERSTWA

Efektem prac partnerstwa w regionie składającego się z instytucji szkoleniowych, instytucji kształcenia zawodowego, uczelni wyższych a także wszystkich zainteresowanych stron będzie szereg zasobów wiedzy oraz powstanie strategicznego planu działania. Głównym celem powstania planu działania jest informowanie a także pomoc we wdrożeniu oszczędnych innowacji w sektorze edukacji w regionie.

KURS SZKOLENIOWY, PAKIET DLA NAUCZYCIELI I NARZĘDZIA OCENIAJACE

Projekt Frugal Innovation idzie o krok dalej, tworząc konkretne zalecenia, JAK uczyć i JAK OCENIAĆ osiągnięcia i efekty nauki. Stworzymy pakiet szkoleniowy, w którego skład wchodzi program nauczania, pakiet dla nauczycieli oraz narzędzia potrzebne do oceny efektów. Korzystając z programu pracownicy dydaktyczni w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w instytucjach kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego będą mogli wprowadzić ten nowy temat do swoich programów nauczania w klasie.

KURS ON-LINE

w pełni operacyjny, samodzielny kurs szkoleniowy skierowany przede wszystkim dla nowych i doświadczonych przedsiębiorców oraz właścicieli-menedżerów MŚP. Kurs będzie dostępny bezpłatnie zarówno na stronie internetowej projektu, jak i niezależnie na własnej stronie internetowej i będzie dostępny we wszystkich językach partnerskich (angielskim, polskim, węgierskim, chorwackim). Wartością dodaną kursu online jest to, że dostępny jest on dla wszystkich osób z poza grupy docelowej oraz dla zainteresowanych nie posiadających możliwości uczestnictwa w szkoleniu.