PARTNERSTWO

Północna Izba Gospodarcza www.izba.info (Polska)

w Szczecinie, jest to największa izba gospodarcza w kraju. Głównym zadaniem Izby jest świadczenie usług na rzecz firm członkowskich, w tym szkolenia, edukacja, organizacja spotkań biznesowych, pomoc w zdobywaniu kontaktów oraz reprezentacja interesów I lobbing. Jest to partner z bogatym doświadczeniem w organizacji szkoleń oraz posiada kontakty z przedsiębiorcami.

University of Szeged (WĘGRY)

oferuje szeroką gamę możliwości edukacyjnych dla studentów krajowych i zagranicznych. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości jest częścią ich portfolio – kilka firm typu spin-off i żywy ekosystem rozpoczynający działalność dowodzi ich sukcesu. Uniwersytet położony jest na południu Węgier, jest wiodącym ośrodkiem edukacji, nauki, badań, innowacji i odgrywa kluczową rolę w działalności kulturalnej, społecznej i gospodarczej regionu.

Porin Regional Development Agency (CHORWACJA)

organizuje seminaria, podczas których początkujący przedsiębiorcy mogą nauczyć się, jak przekształcić swój pomysł w konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a działający już przedsiębiorcy i właściciele firm mogą dowiedzieć się, jak poprawić swoją działalność gospodarczą oraz osiągnąć wzrost i rozwój.

Canice Consulting (Wielka Brytania)

ma ponad 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych programów i projektów mających na celu wspieranie i ułatwianie innowacji w MŚP, kształceniu i szkoleniu zawodowym, a w szczególności rozwój interaktywnych programów edukacyjnych. Firma posiada swoją centralę w Lisburn, posiada specjalistyczną wiedzą z zakresu integracji społecznej, edukacji mobilnej w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju małych przedsiębiorstw.

Momentum Consulting (IRLANDIA)

to irlandzka organizacja szkoleniowa skupiająca się na rozwijaniu progresywnych programów i platform kształcenia zawodowego, aby umożliwić przedsiębiorcom, pracownikom i młodym osobom wchodzącym do świata pracy możliwie jak najpełniejszy udział na współczesnym rynku pracy. Wiele z ich prac koncentruje się na interpretacji pojawiających się platform cyfrowych w systemach VET i budowaniu świadomości innowacyjnych podejść dostępnych za pośrednictwem e-learningu i mobilnego uczenia się (m-learning).

Beter Ltd. (POLSKA)

to mała firma specjalizująca się w konsultingu, coachingu, marketingu i zarządzaniu projektami, szczególnie dla organizacji wspierających biznes, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i uczelni. Beter Ltd. opracowuje analizy rynku, plany strategiczne, plany operacyjne, ekspertyzy i oceny głównie w zakresie wdrażania innowacji.